Lid worden

Ieder bedrijf dat NX of Teamcenter software gebruikt  kan zich aansluiten bij de NX/TC Usergroup. Het bedrijf is lid. De contributie geeft recht op toegang tot alle activiteiten van de Usergroup.

Het lidmaatschap kan op elk moment aangegaan worden. De contributie wordt naar rato berekend ingaande de maand na inschrijving. Een lidmaatschap eindigt door opzegging. Deze moet twee maanden voor het verstrijken van een kalenderjaar zijn ontvangen. De contributie voor 2017 bedraagt € 380,00 excl. BTW per bedrijf.

Het inschrijfformulier voor het lidmaatschap kunt u downloaden via de link links bovenin het menu aan de rechterzijde.