Meeting 4 oktober 2019

De focus van de meeting op 4 oktober 2019 ligt op NX CAD. Het programma wordt te zijner tijd gepubliceerd.