26 april 2018

De meeting op 26 april 2018 vindt plaats bij Siemens Industry Software in Den Bosch. In deze meeting staan de volgende onderwerpen op de agenda:

  • Model based definition – proces, praktijk en functionaliteit
  • HEEDS en SimCenter – analyse en simulatie tijdens engineering
  • Materials Management – wat biedt de software, wat vraagt de praktijk

Deelname

Deelname aan de meeting staat open voor leden en genodigden.

Inschrijvingen moeten uiterlijk 23 april zijn ontvangen. Na deze datum wordt een ontvangstbevestiging gezonden.

Agenda

13.00 uur     Ontvangst

13.30 uur    Welkom & Introductie

    Bestuur

13.40 uur    Model Based Definition in de praktijk

    Wim Ottenhoff & Guus van de Griendt, Settels Savenije PLM Services

    Model Based Definition ontwikkelt langzaam meer vaart. In de presentatie gaan Wim Ottenhoff en Guus van de Griendt in op de ervaringen die worden opgedaan in het invoeringstraject bij een klant. Hierbij wordt aandacht besteed aan de interne werkwijzen en aan de effecten op de supply chain.

14.30 uur    SimCenter – Simulatie nieuw gedefinieerd

    Bas Verschuren, Siemens & Vasco Keizer, cards PLM Solutions

    Na de vele acquisities van Siemens op gebied van Simulatie zijn deze gebundeld onder de naam Simcenter. Binnen de Simcenterportfolio zorgt Siemens ervoor dat deze verschillende simulatie¬domeinen steeds verder gekoppeld worden, om zo een rijkere representatie te verkrijgen.
Zo is ook NX CAE na de integratie van tal van nieuwe 3D CAE functionaliteit omgedoopt tot Simcenter 3D, nog altijd sterkt gekoppeld aan NX CAD maar ook te gebruiken in combinatie met gelijk welke CAD tool.
Verder wordt specifiek ingegaan op HEEDS, een exploratie en optimalisatie tool die zowel voor Simcenter 3D als gelijk welke CAD  en rekentool nieuwe inzichten kan brengen.

Na het opzetten van een eerste berekening zal HEEDS ervoor zorgen dat je gemakkelijk en automatisch een nieuw niveau van innovatie bereikt.

15.00 uur    Break

15.30 uur    Topologie-optimalisatie

    Bas Verschuren, Siemens

    NX kent de optimalisatie van de topologie die oorspronkelijk is ontwikkeld ten behoeve van 3D printing. Inmiddels is de optimalisatie ook geschikt voor andere productietechnieken. Bas Verschuren laat zien wat de optimalisatie aanstuurt, hoe daarbij rekening wordt gehouden met de geplande productietechniek en hoe het resultaat verder gebruikt kan worden.

16.00 uur    Berichten van de deelnemers

    Deelnemers

    Aan de deelnemers aan de meeting wordt gevraagd kort uiteen te zetten wat de actuele versiestatus is met de upgrade of uitbreidingsplannen. Zijn er veranderingen in werkwijzen, nieuwe functionaliteit die wordt gebruikt? En wat heeft actueel de interesse? De input zou het bestuur graag willen gebruiken voor de vormgeving van toekomstige meetings.

16.40 uur    Teaser: Materials Management

    Bas Verschuren, Siemens

    Als uitsmijter laat Bas Verschuren kort Materials Management zien. Nieuwe Teamcenter functionaliteit waarmee bedrijven kunnen registreren welke materialen in de producten worden gebruikt, o.a. ten behoeve van de REACH of RoHS compliance.

16.55 uur    Verenigingszaken

  • Financieel verslag 2017
  • Begroting 2018

17.00 uur    Afsluiting

Locatiegegevens

Siemens Industry Software
Het Zuiderkruis 63
5215 MV  Den Bosch