Meeting 21 juni 2019

De focus van de meeting op 21 juni 2019 ligt op Teamcenter. Het programma wordt te zijner tijd gepubliceerd.